VOP

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a novým Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

OBJEDNÁNÍ NA FOCENÍ

PLATBA

VÝBĚR Z NÁHLEDŮ

ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

PŘEDÁNÍ ZAKÁZKY A DODACÍ LHŮTA

UCHOVÁVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

REKLAMACE

NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE

Neupravené fotografie ani formát raw v žádném případě neposkytuji.

Autorská práva

Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.